Tilbage

Til fase I

Modernisering af Banner 34, Den-19

Fase II

Baggrund Som man måske ser på billederne er hækken på en Banner 34 let udfaldende og helt flad.

Det medfører at båden på læns slæber en masse vand efter sig. Den har meget svært ved at komme ud af vandet og surfe.
I fase II vil vi bl.a. udfylde hulheden så båden får helt rette linier i hækken.
Ændringen vil medføre, at vandlinien bliver lidt længere, men vi håber især at det vil give et bedre slip, så egenskaberne ned af bakke bliver forbedret.

 

 

Hvad har vi tænkt os? I fase II vil vi lave følgende:

1/  Fylde hulheden i hække ud, så der bliver rette linier.

2/  Indbygge et bovspryd.

3/  Reparere vantgennemføringerne i dækket. Her har der været stjerner siden båden første år.
     Her udover der stadig masser af småopgaver på en 26 år gammel båd.

4/  Male alle skridmønsterområder på dækket.

5/  Reparere cockpittets kistebænk låger og male dem.

6/  Opmale den blå stribe på ruffet.
 

Hæk

Her er så fase II's vigtigste arbejde; udretningen af hækken. Man fornemmer de rette linier i hækken.
Når man er vant til den gamle hule hæk, ligner det faktisk en helt anden båd.

Hække er på billedet opskummet og groft rettet til. Den er dog langt fra færdigspartlet
Når spartling og slibning er tilfredstillende, skal der påføres glasfiber.

En af de store udfordringer var at flytte cockpitafløbene. De er nærmest utilgængelige i den originale udførsel.
Nu er de ført fra cockpitdørken ud til kistebænken, hvor man kan tilse dem.
Afløbet fra kistebænkkarmen bliver integreret i afløbet.

Arbejdet medfører, at hele fribordet skal males. Vi benytter lejligheden og opmaler den blå stribe på ruffet og skridmønstret på dækket.
 

Bovspryd Et andet arbejde vi har sat os for, er at indsætte et indvendigt bovspryd, som det er blevet moderne på flere og flere både.

Det er dog ikke meningen at vi dermed fjerner muligheden for at sejle med spiler. Genakeren skal blot være et supplement til spileren og især på sommerferierne, hvor vi ofte kun er to personer ombord.

Vi har valgt en genaker, der er så flad at den skal kunne erstatte spileren på de skarpe ben.

På billedet er bovsprydet placeret, men endnu ikke glasset fast.

Konklusion Det ser godt ud, men vi vender tilbage, når vi har draget nogle erfaringer på banerne og på sommerferie.